Do Porozumienia ekopak może przystąpić dobrowolnie każda firma, mająca siedzibę na terytorium Polski, która wprowadza na rynek produkty w opakowaniach wielomateriałowych lub w opakowaniach po środkach niebezpiecznych, w tym środkach ochrony roślin. Aby zostać uczestnikiem Porozumienia nie jest wymagana przynależność do IGMNiR.

Po wejściu w życie Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, samorządy gospodarcze na mocy porozumienia z marszałkiem danego województwa mogą reprezentować grupę przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach. Dzięki temu w ich imieniu są uprawnione do przejęcia obowiązków związanych ze zbiórką, odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych po tych produktach.

Jesteśmy organizacją, która od wielu lat wspiera w Polsce przemysł recyklingu i selektywnej zbiórki odpadów. Misją naszego Porozumienia jest wspieranie jego uczestników w osiąganiu celów wytyczanych przez Ustawy, będące implementacjami zapisów prawa unijnego w zakresie odzysku i recyklingu opakowań. Realizujemy cele w sposób skuteczny, efektywnych oraz przy założeniu najmniejszych możliwych odciążeń kosztowych dla przedsiębiorców.

Naszą działalnością integrujemy środowisko oraz współtworzymy potencjał zdolny do realizowania wymagań nakładanych przez Ministra Środowiska. Posiadamy szerokie relacje lokalne, jak i międzynarodowe, które pozwalają na dynamiczny rozwój zakresu naszej działalności oraz skuteczne budowanie rynku recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych.

Poniżej treść porozumienia z marszałkiem:

pdfTreść porozumienia ws. opakowań wielomateriałowych

pdfTreść porozumienia ws. opakowań po środkach niebiezpiecznych