OPAKOWANIE - w rozumieniu ustawy jest to wyrób, w tym bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych

 

WPROWADZENIE DO OBROTU - to odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie opakowań lub produktów w opakowaniach po raz pierwszy na terytorium kraju w celu używania lub dystrybucji.
Za wprowadzenie do obrotu uważa się także: Import opakowań, Import produktów w opakowaniach,
wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań, wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach – dokonywane na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej

Wprowadzenie do obrotu opakowań lub produktów w opakowaniach następuje w dniu ich:

  • wydania z magazynu albo przekazania osobie trzeciej, w przypadku opakowań i produktów w opakowaniach wytworzonych na terytorium kraju,
  • przywozu na terytorium kraju,
  • wystawienia faktury potwierdzającej odpowiednio wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań albo wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach

 

ODPADY OPAKOWANIOWE – rozumie się przez to opakowania wycofane z użycia, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań

 

OPAKOWANIE WIELOMATERIAŁOWE – rozumie się przez to opakowanie wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, których nie można rozdzielić ręcznie lub za pomocą prostych metod mechanicznych