Partnerem merytorycznym Porozumienia ekopak jest firma Amber Eco Sp. z o.o., która realizuje zadania w obszarze szeroko pojętej branży ochrony środowiska, pomaga przedsiębiorcom w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań ekologicznych oraz budowaniu najbardziej efektywnych Programów Gospodarki Odpadami.

 

 

Przejmujemy liczne obowiązki przedsiębiorców z zakresu wymagań prawa środowiskowego, reprezentujemy naszych klientów przed jednostkami samorządu terytorialnego jak i centralnego. Przeprowadzamy audyty środowiskowe oraz wskazujemy najistotniejsze obszary zmian w tym zakresie. Wieloletnie doświadczenie i kompetencje międzynarodowych partnerów dają możliwość realizowania wielu nawet najtrudniejszych przedsięwzięć. Ponadto zamiłowanie do propagowania postaw ekologicznych, profesjonalne doradztwo w zakresie EKO-marketingu oraz EKO-wizerunku spowodowało, że Amber Eco Sp. z o.o. jest firmą dynamicznie rozwijającą się i posiadającą obecnie uznaną i stabilną pozycję wśród swoich klientów.

Filozofią Amber Eco Sp. z o.o. jest promowanie ekologii w strategiach biznesowych oraz zwiększanie jej wpływu w procesie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Ostatnie badania wskazują, że konsumenci
chętniej wybierają produkty i korzystają z usług firm, które prowadzą kampanie na rzecz ochrony środowiska. Działania te wpisują się w coraz szerzej wykorzystywaną na świecie strategię CSR, traktującą odpowiedzialny biznes jako sposób prowadzenia firmy, w którym organizacja bierze odpowiedzialność za wpływ jaki jej działalność ma na pracowników, klientów, współwłaścicieli, otoczenie społeczne i środowisko naturalne.

Misją firmy Amber Eco jest budowanie postaw ekologicznych w biznesie, umożliwiając jednocześnie przedsiębiorstwom promowanie własnego wizerunku nastawionego na ochronę Środowiska, co przyczyni się do rozwoju światowej polityki zrównoważonego rozwoju.