paragraf

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, Dz.U. 2013 poz. 888 (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000888)

paragraf

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002310)

paragraf

Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002056)

paragraf

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie, Dz.U. 2013 poz. 1274 (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001274)

paragraf

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. 2013 poz. 21( http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000021)