Kazimierz Poznański prezes IGMNiR +48 601 091 572
Michał Gawroński koordynator porozumienia +48 606 932 460
Joanna Kudyba sekretarz porozumienia +48 608 462 080
Izba Gospodarcza Metali
Nieżelaznych i Recyklingu
ul. Graniczna 29/611
40-017 Katowice
tel/fax: 48 32 204 20 24
NIP: 954 10 26 228
KRS
REGON
www.igmnir.pl