W dniu 22.04.2016 r. obchodzony jest DZIEŃ ZIEMI, zwany również MIĘDZYNARODOWYM DNIEM ZIEMI oraz ŚWIATOWYM DNIEM ZIEMI. Podczas jego obchodów, prowadzone są akcje promujące postawy ekologiczne w społeczeństwie.

W Polsce kojarzony jest przede wszystkim ze zbieraniem śmieci przez uczniów i sadzeniem drzewek. Największy problem stanowią odpady. W wielu miastach i gminach zachęca się do oddawania surowców nadających się do recyklingu w zamian za sadzonki drzew i krzewów.

 Porozumienie EKOPAK wraz z Kampanią EKON poprzez swoje działania m.in.  w rozwoju systemu selektywnej zbiórki odpadów w Polsce wpisuje się w ideę oraz realizuje główny cel akcji podczas obchodzonego DNIA ZIEMI.

Zachęcamy wszystkich do racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych oraz troskę o naszą Matkę Ziemię nie tylko w tym szczególnym dniu, ale także przez cały rok.

plakat ekon warsztatyA3 2a