Porozumienie EKOPAK wraz z Kampanią EKON oraz z Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów zrealizowała spotkanie z przedstawicielami samorządów dotyczące „Praktycznych aspektów gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz kierunków zmian prawa unijnego”. Spotkanie odbyło się 8 czerwca w Katowicach.

Spotkanie otworzył Pan Michał Gawroński – Koordynator Porozumienia Ekopak. Zaprezentował także nowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie rozliczania obowiązku odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych.

Prelegentem honorowym była Pani dr inż. Beata Kłopotek – przedstawiciel Ministerstwa Środowiska z Departamentu Gospodarki Odpadami. Poruszone zostały aspekty wymagań prawnych obowiązujących na poziomie unijnym i krajowym m.in. dyrektywy ramowej 
o odpadach, dyrektywy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, dyrektywy 
o zużytych bateriach i akumulatorach. Kluczowym tematem było zapoznanie przedstawicieli gmin i miast z projektowanymi zmianami prawa unijnego w zakresie gospodarki odpadami w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym.

Na spotkaniu zostały także przedstawione cele kampanii społecznej EKON odnoszące się do edukacji społeczności lokalnej w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi ze strumienia odpadów komunalnych.