Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu przedsiębiorców tematyką rozszerzonej odpowiedzialności producenta, a także obowiązków przedsiębiorców wynikających z ustawy z 13.06.2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, Porozumienie EKOPAK ma zaszczyt zaprosić na KONFERENCJĘ „EKOPAK 2016”.

Myśl przewodnia Konferencji „EKOPAK 2016” koncentruje się wokół różnych wymiarów; prawnego, technicznego i ekologicznego gospodarowania odpadami powstającymi po opakowaniach.Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz dialogu prelegentów i słuchaczy.

Do dyskusji zaprosiliśmy m.in. przedstawicieli Unii Europejskiej, Urzędu Marszałkowskiego, organów wydających decyzje środowiskowe, którzy swoimi wystąpieniami uświetnią naszą Konferencję.

Wieczorem odbędzie się BAL RECYKLINGU, w trakcie którego nagrodzone zostaną firmy mające znaczący wkład w budowanie właściwych postaw ekologicznych. Dopełnieniem całości będzie występ jednej z najlepiej rozpoznawanych polskich marek artystycznych – Zespołu Pieśni I Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.


Serdecznie zapraszamy do wymiany doświadczeń!

Zespół EKOPAK