W dniu 1 marca 2019 roku w Filharmonii Śląskiej w Katowicach po raz 16 odbyła się coroczna Gala „Sukces na Śląsku” organizowana przez Śląskie Stowarzyszenie Menadżerów... W dniu 1 marca 2019 roku w Filharmonii Śląskiej w Katowicach po raz 16 odbyła się coroczna Gala „Sukces na Śląsku” organizowana przez Śląskie Stowarzyszenie Menadżerów... W dniu 1 marca 2019 roku w Filharmonii Śląskiej w Katowicach po raz 16 odbyła się coroczna Gala „Sukces na Śląsku” organizowana przez Śląskie Stowarzyszenie Menadżerów. Konkurs ma na celu promowanie indywidualnych osiągnięć menedżerów i firm z województwa śląskiego, szczególnie w innowacyjnym podejściu do biznesu. Podczas konkursu zostali wyłonieni laureaci w kilku kategoriach: Menedżer roku na Śląsku, Firma roku na Śląsku czy Innowacyjna firma roku na Śląsku. Rekomendacji do wyróżnień udzielają Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Gliwicach czy Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości. W tym roku Izba Pracodawców Recyklingu Opakowań „EKOPAK” została laureatem w kategorii: Innowacyjna Firma Roku 2018 na Śląsku! Przy wyborze brano pod uwagę m. in. naszą popularyzację systemu gospodarki o obiegu zamkniętym oraz prowadzenie na dużą skalę akcji edukacyjno – uświadamiającej w temacie właściwego postępowania z odpadami. Szanownej kapitule serdecznie dziękujemy za przyznanie wyróżnienia a Śląskiemu Stowarzyszeniowi Menedżerów za rekomendację - jest to dla nas ogromny zaszczyt i motywacja do dalszego działania!