IGMNiR utworzyła dobrowolne, ogólnopolskie porozumienie o nazwie EKOPAK, uprawniające ją do gospodarowania odpadami opakowaniowymi

 

Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu /IGMNiR/ zawarła w dniu 22 lipca 2014 r. z marszałkiem województwa śląskiego Mirosławem Sekułą dwa ogólnopolskie porozumienia: w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych oraz powstałych z opakowań po środkach niebezpiecznych.

Do Porozumienia EKOPAK może przystąpić dobrowolnie każda firma, mająca siedzibę na terytorium Polski, która wprowadza na rynek produkty w opakowaniach wykonanych z wielu materiałów lub w opakowaniach po środkach niebezpiecznych. Nie jest wymagana przynależność do IGMNiR.

Po wejściu w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, samorządy gospodarcze na mocy porozumienia z marszałkiem danego województwa mogą reprezentować grupę przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach. Dzięki temu w ich imieniu są uprawnione do przejęcia obowiązków związanych ze zbiórką, odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych po tych produktach.

– Z praktycznego punktu widzenia, samodzielne tworzenie całego systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi może być dla firm zbyt pracochłonne i skomplikowane. Ponadto, budowa takiego systemu i zarządzanie nim wymaga dużego zaangażowania zespołu osób, fachowej wiedzy i znajomości rynku. Ustawa o opakowaniach stwarza samorządom gospodarczym możliwość poszerzenia zakresu oferowanych usług w ramach swojej działalności statutowej i gospodarczej, przejmując od firm obowiązek prawidłowego utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych, oraz prowadzenie dokumentacji – powiedział Kazimierz Poznański, prezes IGMNiR.

Na potrzeby Porozumienia, IGMNiR podpisała równolegle List Intencyjny z przedsiębiorstwem KOBA Organizacja Odzysku S.A. z Grupy CAN-PACK, z którą Izba będzie współdziałać celem realizacji niektórych zadań związanych z procesem odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, pochodzących od firm, spółek i grup widzących swoje zaangażowanie w Porozumieniu EKOPAK. IGMNiR z tego tytułu wyraża nieskrywaną satysfakcję.
– Głównym celem Porozumienia jest realizacja obowiązku określonego w ustawie o opakowaniach, który dotyczy uzyskania rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych – powiedział Michał Gawroński, pełnomocnik prezesa Izby ds. gospodarki odpadami. 
W dniu 30 maja 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone

poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa. Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych wielomateriałowych na rok bieżący zostały ustalone na poziomie odpowiednio 14% i 10% od masy wprowadzanych na rynek opakowań wielomateriałowych. Dla odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych poziom odzysku wynosi 5%, a recyklingu 0%. Przedsiębiorca może również samodzielnie zajmować się zagospodarowaniem odpadów, które wytworzył z opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych, lecz w tym wypadku będzie musiał wykazać ich odzysk i recykling na poziomie 100%. – Dzięki IGMNiR, która posiada Porozumienie z marszałkiem województwa, istnieje możliwość przeniesienia na nas realizację tego ustawowego obowiązku. Przedsiębiorcy będą mogli skoncentrować się na prowadzeniu swojej działalności i realizacji celów biznesowych, zostawiając gospodarowanie odpadami wyspecjalizowanym i kompetentnym podmiotom ­– dodał Michał Gawroński, pełnomocnik prezesa Izby ds. gospodarki odpadami. 

***

Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu /IGMNiR/ zrzesza krajowe i zagraniczne przedsiębiorstwa, firmy, ośrodki akademickie oraz badawcze związane z przemysłem i recyklingiem metali nieżelaznych. Jako organizacja samorządu gospodarczego reprezentuje interesy podmiotów członkowskich wobec administracji unijnej, państwowej i samorządowej. Współtworzy prawo gospodarcze przez opiniowanie jego zmian, opracowuje analizy branżowe oraz prowadzi szkolenia z zakresu ochrony środowiska, polityki przemysłowej i zmian legislacyjnych. Przynależy do elitarnych, międzynarodowych organizacji: BIR - Światowej Federacji Recyklingu Metali, Eurometaux - Europejskiej Federacji Metali Nieżelaznych, oraz EUROMETREC - Europejskiej Federacji Handlu i Recyklingu Metali Nieżelaznych. IGMNiR ma status Członka - Stowarzyszonego w międzynarodowym programie przeciwdziałania kradzieżom metali Pol-PRIMETT II. Jest współzałożycielem fundacji „Niezłomni - Ochrona Infrastruktury”, a także autorem Kodeksu Dobrych Praktyk w obrocie złomami.

Więcej informacji o IGMNiR na stronie: www.igmnir.pl


Osoby do kontaktu:

Kazimierz Poznański - prezes zarządu
Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu
tel. +48 604 167 400
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Michał Gawroński – pełnomocnik prezesa Izby ds. gospodarki odpadami
Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu
tel. +48 606 932 460
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.