IGMNiR utworzyła dobrowolne, ogólnopolskie porozumienie o nazwie EKOPAK, uprawniające ją do gospodarowania odpadami opakowaniowymi.

 

 

Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu /IGMNiR/ zawarła w dniu 22 lipca 2014 r. z marszałkiem województwa śląskiego Mirosławem Sekułą dwa ogólnopolskie porozumienia: 

w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych oraz powstałych z opakowań po środkach niebezpiecznych.

Do Porozumienia EKOPAK może przystąpić dobrowolnie każda firma, mająca siedzibę na terytorium Polski, która wprowadza na rynek produkty w opakowaniach wykonanych z wielu materiałów lub
w opakowaniach po środkach niebezpiecznych. Nie jest wymagana przynależność do IGMNiR.

Po wejściu w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, samorządy gospodarcze na mocy porozumienia z marszałkiem danego województwa mogą reprezentować grupę przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty
w opakowaniach. Dzięki temu w ich imieniu są uprawnione do przejęcia obowiązków związanych ze zbiórką, odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych po tych produktach.

– Z praktycznego punktu widzenia, samodzielne tworzenie całego systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi może być dla firm zbyt pracochłonne i skomplikowane. Ponadto, budowa takiego systemu
i zarządzanie nim wymaga dużego zaangażowania zespołu osób, fachowej wiedzy i znajomości rynku. Ustawa o opakowaniach stwarza samorządom gospodarczym możliwość poszerzenia zakresu oferowanych usług
w ramach swojej działalności statutowej i gospodarczej, przejmując od firm obowiązek prawidłowego utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych, oraz prowadzenie dokumentacji – powiedział Kazimierz Poznański, prezes IGMNiR.

Na potrzeby Porozumienia, IGMNiR podpisała równolegle List Intencyjny z przedsiębiorstwem KOBA Organizacja Odzysku S.A. z Grupy CAN-PACK, z którą będzie współdziałać, celem realizacji niektórych zadań związanych z procesem odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, pochodzących od firm, spółek i grup zaangażowanych w Porozumienie EKOPAK.

– Głównym celem Porozumienia jest realizacja obowiązku określonego w ustawie o opakowaniach, który dotyczy uzyskania rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych – powiedział Michał Gawroński, pełnomocnik prezesa Izby ds. gospodarki odpadami.

– W dniu 30 maja 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa. Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych wielomateriałowych na rok bieżący zostały ustalone na poziomie odpowiednio 14% i 10% od masy wprowadzanych na rynek opakowań wielomateriałowych. Dla odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych poziom odzysku wynosi 5%, a recyklingu 0%. Przedsiębiorca może również samodzielnie zajmować się zagospodarowaniem odpadów, które wytworzył z opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych, lecz w tym wypadku będzie musiał wykazać ich odzysk i recykling na poziomie 100%. – Dzięki IGMNiR, która posiada Porozumienie z marszałkiem województwa, istnieje możliwość przeniesienia na nas realizację tego ustawowego obowiązku. Przedsiębiorcy będą mogli skoncentrować się na prowadzeniu swojej działalności i realizacji celów biznesowych, zostawiając gospodarowanie odpadami wyspecjalizowanym
i kompetentnym podmiotom – dodał Michał Gawroński, pełnomocnik prezesa Izby ds. gospodarki odpadami.

Wszelkie, niezbędne informacje będą dostępne na uruchomionej na potrzeby porozumienia EKOPAK stronie internetowej: www.porozumienie-odpady.pl

Osoby do kontaktu:

Kazimierz Poznański - prezes zarządu
Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu
tel. +48 604 167 400
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Michał Gawroński – pełnomocnik prezesa Izby ds. gospodarki odpadami, koordynator porozumienia
Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu
tel. +48 606 932 460
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.