KOBA Organizacja Odzysku S.A. jako partner porozumienia ekopak w zakresie odzysku i recyklingu jest aktualnie jedną z czterech największych organizacji odzysku na rynku polskiego recyklingu. Powstała w 2003 roku w odpowiedzi na zmieniające się przepisy oraz potrzeby Przedsiębiorców w zakresie obowiązków dotyczących odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Swoją działalność opiera na wieloletnim doświadczeniu w tym zakresie. Koba Organizacja Odzysku S.A. powstała bowiem na podbudowie działającej KOBA S.A. która już od 1995 roku zajmowała się odzyskiem zużytych puszek aluminiowych.

Głównym akcjonariuszem spółki jest Grupa Can-Pack w skład, której wchodzą Zakłady działające zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, a zajmujące się produkcją opakowań; zarówno metalowych jak i szklanych .
Stale poszerzamy też grono naszych Partnerów, którymi są gminy, firmy pozyskujące odpad z rynku, papiernie, huty aluminium i stali, przetwórnie tworzyw sztucznych. Stała długofalowa współpraca z naszymi Kooperantami gwarantuje efektywność systemu gospodarki odpadami, co pozwala minimalizować jego koszty. Wcześniej KOBA SA, następnie ECO SERWIS Sp. z o.o., a obecnie PAPC SA jest wiodącą na rynku polskim firmą specjalizującą się w skupie i przerobie zużytych, aluminiowych puszek napojowych.

Nasza Organizacja, wraz z Przedsiębiorcami objętymi ustawą, Firmami odzysku i recyklingu, Gminami oraz innymi podmiotami wspierającymi rozwój recyklingu w Polsce aktywnie uczestniczy w krajowym systemie zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych. Angażujemy się w wiele akcji edukacyjnych, które są kierowane zarówno do Przedsiębiorców, Gmin a także dzieci i młodzieży. KOBA Organizacja Odzysku SA, dążymy do kształtowania proekologicznych postaw i zachowań wśród młodzieży, miedzy innymi poprzez akcje pod hasłem "Wspólny Świat - Wspólna Odpowiedzialność".

Wśród naszych pracowników i doradców znajdują się doświadczeni ekonomiści i prawnicy, którzy, w świetle obowiązujących przepisów, czuwają nad podpisywanymi umowami, efektywnością i poprawnością zawieranych transakcji, a także prowadzonej dla Marszałków Województwa sprawozdawczości. Wiedza i doświadczenie najlepszych fachowców z zakresu ochrony środowiska gwarantuje, że w pracy naszej firmy wykorzystywane będą nowoczesne metody i technologie najkorzystniejsze dla Naszych Klientów.

Proponując Państwu nawiązanie współpracy, oferujemy nie tylko rzetelne wywiązanie się z ustawowych obowiązków, ale także czynny i efektywny udział w ochronie środowiska naturalnego.