Izba Pracodawców Recyklingu Opakowań „EKOPAK”

Porozumienie EKOPAK

Dobrowolne Porozumienie Ekopak jest porozumieniem pomiędzy Izbą Pracodawców Recyklingu Opakowań a Marszałkiem Województwa Śląskiego, w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów powstałych z opakowań wielomateriałowych lub po środkach niebezpiecznych, w tym środkach ochrony roślin.

ekopak-ipro-ikona-01
Wprowadzenie do obrotu produktów w opakowaniu następuje w dniu:
 • wydania z magazynu albo przekazania osobie trzeciej, w przypadku produktów w opakowaniach wytworzonych na terytorium kraju,
 • przywozu na terytorium kraju,
 • wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach.

Przedsiębiorco

jeśli wprowadzasz do obrotu na rynek polski produkty w opakowaniach wielomateriałowych i/lub środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin jesteś zobowiązany do zapewnienia recyklingu tych opakowań.

Porozumienie EKOPAK zrealizuje ten obowiązek za Ciebie.

AKTY PRAWNE

Zapoznaj się z aktualnymi wymogami prawnymi
dla wprowadzających

FORMULARZ KALKULACYJNY

Sprawdź ile możesz zaoszczędzić na opłatach produktowych podpisując z nami porozumienie

Poznaj swoje obowiązki i korzyści

wynikające z podpisania porozumienia z IPRO Ekopak

Twoje obowiązki:

 • Organizacja systemu zbierania i zapewnienia recyklingu odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak wprowadzone przez siebie na terytorium kraju
 • Wnioskowanie do przetwarzających odpady o wydanie dokumentów potwierdzających osiągniecie odpowiednich poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych
 • Prowadzenie kampanii edukacyjnych lub przekazanie na oddzielny rachunek Urzędu Marszałkowskiego co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym
 • Sprawozdawczość roczna do Urzędu Marszałkowskiego zawierająca informacje o masie i rodzaju wprowadzonych opakowań na rynek, masie opakowań poddanych recyklingowi, wpłaconej opłacie produktowej

Korzyści wynikające ze współpracy z Porozumieniem:

 • Przejęcie ciążących na Przedsiębiorcy obowiązków przez Porozumienie
 • Mniejsze koszty związane z realizacją obowiązku
 • Oszczędność czasu Przedsiębiorcy
 • Zyskanie profesjonalnego partnera w gospodarce odpadami
 • Zyskanie fachowego doradztwa w zakresie ochrony środowiska

Przystąp do Porozumienia

Skontaktuj się z nami i dowiedz się w jaki sposób zmniejszyć koszty związane z realizacją obowiązku recyklingu opakowań

Dodatkowe informacje

dla wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach wielomateriałowych lub w opakowaniach po środkach niebezpiecznych, w tym środkach ochrony roślin.

ZAUFALI NAM M.IN.

Kontakt

Izba Pracodawców Recyklingu
Opakowań „Ekopak”

ul. Ceglana 4
40-514 Katowice

NIP: 9542783977
REGON: 368617853
KRS: 0000701610

+48 734 189 032
ekopak@porozumienie-odpady.pl